Wiersz

wpis w: Aktualności | 0

Dziękujemy Pani Lidii Gajec z Baltimore za wiersz oraz pomoc dla naszej placówki.

Pomimo zamkniętych drzwi kościoła
Pomimo zawieszenia życia wspólnotowego
Gdy potrzebujący  o pomoc woła
Nic nie zatrzyma serca miłosierdziem przepełnionego

Pełni wdzięczności składamy podziękowanie
Wszystkim parafianom i naszym znajomym
Za odpowiedź na nasze zawołanie
Do budowania hospicjum dzieciom na raka chorym

Nasz wkład w akcję” MOST DO NIEBA” pomaga
We wspieraniu opieki nad  niejednym dzieckiem
Bo Miłosierdzie Boże od nas tego wymaga
By chronić je przed umierania w samotności smutkiem

Dzięki cegiełce  przez Was dołożonej
Daru serca na cierpienie wrażliwego
Siostra Michaela na Litwie daleko położonej
Może przytulić te dzieci do serca swego

Dać im tam  na drogę do NIEBA
Słowo modlitwy i pocieszenia
Ale i tu u nas duża jest modlitwy  potrzeba
Prosimy więc Boga o wylanie na Was  łask Bożych  strumienia

Pani Lidia Gajec
Apostolat Przyjaciół Jezusa Miłosiernego