Wielkanoc 2013

| 0


Drodzy Państwo,

Chorzy, Rodziny Osób chorych, Pracownicy – Przyjaciele naszego Hospicjum –

słowami Ojca Św. Franciszka, wypowiadamy nasze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, by odważne opowiadanie się w codzienności za krzyżem Jezusa umacniało w nas nadzieję naszego zmartwychwstania.

„Kiedy wędrujemy bez krzyża, kiedy budujemy bez krzyża i kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzyża, to nie jesteśmy uczniami Pana. Jesteśmy ludźmi tego świata, jesteśmy biskupami, kapłanami, kardynałami, papieżami, ale nie jesteśmy uczniami Pana. Chciałbym, abyśmy wszyscy po tych dniach łaski mieli odwagę (…) wędrowania w obecności Pana, z krzyżem Pana, budowania Kościoła na Krwi Chrystusa wylanej na krzyżu i wyznawania jedynej chwały, Chrystusa Ukrzyżowanego (…).
Życzę nam wszystkim, aby Duch Święty, wstawiennictwo Matki Bożej i naszej, wyjednały nam tę łaskę: wędrowania, budowania, wyznawania Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Niech się tak stanie!

(Ojciec Święty Franciszek)
W imieniu wspólnoty zakonnej i „Hospicjum bł. ks. Michała
Sopoćki” w Wilnie
s. Michaela Rak