Virš ribų

posted in: Aktualijos | 0

„Rožinis iki sienų“ sujungė mus! Mūsų malda kartu su pacientais, savanoriais, darbuotojai, piligrimais persiskverbė per sienas – kokios jos bebūtų.

Per:

– sveikatos – ligos;

– jaunystės – senatvės;

– turto – skurdo;

– tautybės;

– tikėjimo;

– egoizmo – emaptijos;

– neapykantos – taikos;

– atgailos;

– atsivertimo

Mūsų bendras Rožinis perkėlė mūsų širdis vienybės dvasioje į Evangelinį pavyzdį savęs atsidavimo kitiems…

Fatimos Rožinio Motina, Gailestingasis Jėzau, Broliai ir Seserys dėkojame Jums.

Dėkojame, kad mums buvo duota dar giliaus peržengtį sieną gyevnimo sau į erdvę gyvenimo dėl Dievo ir žmogaus.

 

Hospiso bendruomenė