Vilties laukai už vandenyno

posted in: Aktualijos | 0

Balandžio 27 ir 28 dienomis Šv. Jono Kanto Parapijoje, Cliftone, New Jersey įvyko Kampanija Vilties laukai, skairti paremti mūsų įstaigą.

Nuoširdžiai dėkojame Parapijos klebonui, Barbarai ir Janusz Pieczuro už iniciatyvą, visiems dalyviams ir aukotojams.

Su dėkingumu

ses. Michaela Rak