Vilties laukai JAV

posted in: Aktualijos | 0

Balandžio 10-11 dienomis Šv. Jono Kanto Parapijoje Cliftone, New Jersey įvyko Kampanija Vilties laukai, kurios metu buvo renkamos lėšos mūsų įstaigai. Nuoširdžiai dėkojame Parapijos klebonui, Barbarai ir Janusz Pieczuro, visiems savanoriams bei geradariams.

Džiaugiamės, kad mūsų Draugai už Atlanto yra su mumis ir padeda.

Su dėkingumu

ses. Michaela Rak su hospiso bendruomene