Vilnius Gdanske

posted in: Aktualijos | 0

Rugsėjo 5–7 dienomis Gdansko mieste vyko Festivalis „Vilnius Gdanske“. Jo metu galima buvo ne tik mielai praleisti laiką, paragauti įvairių Vilniaus virtuvės skanėstų, bet ir padėti sunkiai sergantiems žmonėms, kuriais rūpinasi mūsų įstaiga.

Gdansko miesto hospisas bei Fondas aktyviai įsijungė į pagalbą mūsų įstaigai ir surengė specialią paramos akciją mūsų įstaigai.

Mugės metu buvo pardavinėjama tradicinė juoda duona, meduoliai, čiulpinukai, medus, lino dirbiniai, keramika bei gražiosios Vilniaus palmės. Visos surinktos lėšos skirtos mūsų įstaigos veiklos išlaikymui.

Turėjome galimybę susitikti su tikinčiaisiais dvejuose Gdansko parapijose ir skelbti jiems hospiso idėją bei pasidalinti savo vargais ir džiaugsmais.

Nuoširdžiai dėkojame Festivalio Organizatoriams, mūsų Draugams iš Gdansko, Parapijų Klebonams bei Tikintiesiems, savanoriams bei Geradariams. Džiaugiames, kad sutikome tiek daug didelių ir atvirų širdžių žmonių, kurie neabejingi sergančiųjų asmenų reikmėms.

Nuotraukos