Vienykimės maldoje

posted in: Aktualijos | 0

Brangieji,

lapkričio 14-22 dienomis vyksta Šv. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Šių metų šūkis yra „Totus Tuus“. Šiemet dėl pandemijos apribojimų negalime susirinkti gausiai, tačiau turime galimybę dvasiškai vienytis interneto transliacijos dėka: https://ausrosvartai.lt/transliacijos-irasai/
Lapkričio 17 dieną 13 val. Aušros Vartų koplyčioje bus aukojamos Šventosios Mišios už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus. Šiuo ypatingu laiku nukreipkime žvilgsnį į mūsų Gailestingumo Motiną ir pavęskime Jai visus svarbius reikalus.
Lapkričio 20 d. (penktadienis) – atlaidų diena, skirta hospiso misijai. 13 val. bus aukojamos Šventosios Mišios už hospiso misiją- melsimės už mūsų Pacientus ir jų šeimas, darbuotojus, savanorius ir aukotojus, taip pat prisiminsime visus pacientus, iškeliavusis į Tėvo namus.

Visą dieną bus renkamos aukos hospiso reikmėms. Prašome pagalbos ir paramos, kad ir toliau galėtume tarnauti mūsų pacientams – suaugusiems ir vaikams.

Būkime kartu!


Su pagarba ir viltimi
Ses. Michaela Rak