Šv. Velykos 2015

posted in: Aktualijos | 0

Velykų Šventė tai dvasinio atsinaujinimo ir širdies perkeitimo laikas.

Popiežius Pranciškus mums primena:
„(…) Mūsų širdis gali prisirišti prie tikrų ar melagingų turtų, gali iš tikrųjų pailsėti arba apsnūsti, tapti tingi ir atbukusi. (…)
Visi esame nusidėjėliai, kuriems reikia Viešpaties nuskaistinimo. Pakanka žengti mažą žingsnelį link Jėzaus, kad suvoktume, jog jis visuomet mūsų laukia ištiestomis rankomis, ypač Susitaikinimo sakramente, kuris yra ypatinga proga susitikti su nuvalančiu ir atnaujinančiu mūsų širdį Dievo gailestingumu” (…).

(Žinia 30-osios Pasaulio jaunimo dienos proga)

Mūsų hospiso šeimos vardu linkiu linksmų Šventų Velykų, pripildytų bundančio pavasario viltimi ir tikėjimu gyvenimo prasme.
Stiprybės – įveikti sunkumus bei džiaugsmo – kylančio iš Prisikėlusio Kristaus.
Tegul Jo žodžių šviesa veda mus per gyvenimą į amžinybę…

Su pagarba ir dėkingumu
ses. Michaela Rak