Užuojauta

posted in: Aktualijos | 0

Išreiškiu nuoširdžią užuojautą dėl Jo Didenybės Kunigaikščio ir Maltos Ordino Riterių Didžiojo Magistro Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto mirties. Meldžiuosi už jo sielą ir tikiu, kad Dievas priims jį į savo namus. Apglėbiu malda Maltos Ordino Riterius – mūsų draugus, prašydami Aukščiausiojo malonės visiems Maltos Ordino nariams ir savanoriams, ypatingai Maltos Ordino Ambasadoriui Vilniuje ir Maltos Ordino Pagalbos Tarnybai (MOPT) šiuo sunkiu laikotarpiu.

Ses. Michaela Rak su Hospiso bendruomene