Uczynki miłosierdzia otwierają Bramy Nieba

| 0

W dniu 17 lutego w naszym Hospicjum zebrali się Księża z Pierwszego Wileńskiego Dekanatu by zrealizować przykazania uczynków miłosierdzia. Nawiedzenie Chorych i sprawowana Msza Święta zjednoczyła 12 księży z Dekanatu. Podczas spotkania z Chorymi błogosławili ich i modląc się za nich wzmacniali siły do życia z chorobą, wypowiedzieli słowa otuchy dla osob bliskich, życzyli cierpliwości dla naszych pracowników.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie duchowe i materialne, którego nam udzielili Kapłani.

Modlitwą i naszą codziennością upraszamy Bożego błogosławieństwa dla ich posługi kapłańskiej.

s. Michaela Rak