„Tyli naktis, šventa naktis…”

posted in: Aktualijos | 0

Kalėdos ir artėjantys Naujieji Metai – tai džiaugsmo bei susimąstymo metas apie tai kas praėjo, kas yra ir kas mūsų dar laukia. Tai mąstymo laikas apie mūsų širdžiai brangius žmones, kuriems esame dėkingi ir linkime to kas geriausia iš Dievo bei žmonių.

Man didelė garbė Palaimintojo Kunigo Mykolo Sopočkos hospiso bendruomenės vardu pasveikinti Jus ir palinkėti: sveikatos, visokeriopos sėkmės bei asmeninių siekių įgyvendinimo.

Tegu Naujieji Metai bus ramybes laiku. Tegu visos Naujų Metų dienos bus tokios gražios bei laimingos, kaip šis vienintelis Kūčių Vakaras. Linkiu, kad šios Šventės būtų tuo, kuo turi būti – trupučiu šilumos žiemos vidury, šviesa tamsoje, viltimi kai apninka neviltis.

Šventasis Tėvas Pranciškus primena: „Kai kuris nors krikščionis pamiršta viltį arba kas blogiau ją praranda, jo gyvenimas neturi prasmės. Taip lyg jo gyvenimas stovėtų prie sienos – nieko daugiau. Viešpats mus paguodžia ir sukuria mus iš naujo tam, kad mes su viltimi eitume pirmyn. Ir tai padaro per ypatingą savo artumą kiekvienam iš mūsų, nes Viešpats paguodžia savo tautą bei paguodžia kiekvieną iš mūsų (…). Tesuteikia mums Viešpats šią malonę, kad nei vienas iš mūsų nebijotų Viešpaties paguodos, jog būtume atviri, prašytume šios dovanos, stengtumėmės dėl šios dovanos, nes tai yra paguoda, kuri apdovanos mus viltimi ir leis pajausti Dievo švelnumą“.

Tegu gimęs Kūdikėlis Jėzus pripildo kiekvieną dieną viltimi …


Su malda ir pagarba

s. Michaela Rak

Kalėdos ir Naujieji Metai 2013/2014