Tarptautinė mąstymo diena

posted in: Aktualijos | 0

Vasario 22 d. viso pasaulio skautai mini Tarptautinę mąstymo dieną. Esame labai laimingi,
kad tarp hospiso draugų yra Lietuvos skautija, kuri prisidėjo prie labdaros koncertų „Vilties
medis“ organizavimo, siekiant surinkti lėšas vaikų hospiso statyboms.
Budėk!


Su skautiškais linkėjimais
ses. Michaela Rak su Hospiso Bendruomene