Svečių iš Baltarusijos vizitas

posted in: Aktualijos | 0

Gailestingumo Motinos Atlaidai sutraukia žmones ne tik iš įvairių Lietuvos kampelių, bet ir iš užsienio. Penktadienio priešpietę turėjome galimybę susitikti su Grodno pagalbiniu vyskupu Jo Ekscelencija Józef Staniewski bei Grodno kunigų seminarijos vadovybe bei klierikais, kurie atvyko į Vilnių melstis prie Aušros Vartų Marijos.

Susitikimo metu galėjome papasakoti apie mūsų misiją, apie kančios svarbą bei apie hospisą. Džiaugiamės mielu susitikimu ir galimybe melstis kartu.

Vizito nuotraukos