Šv. Ottono parapija iš Kamien Pomorski yra su mumis

posted in: Dakaro Ralis 2019 | 0

Šv. Ottono parapijos (Kamien Pomorski, Lenkija) bendruomenė priėmė mus ir savo širdžių atvirumu parėmė mūsų hospiso misiją. Bendra malda ir artimojo meilės liudijimas lydėjo mūsų susitikimą.

Nuoširdžiai dėkojame kunigams, parapijiečiams ir visiems aukotojams už širdies atvirumą mūsų įstaigos reikmėms.

Su dėkingumu
ses. Michaela Rak