Su Jėzumi džiaugsmas yra namuose!

posted in: Aktualijos | 0

„Jėzus nėra asmuo iš praeities (…) Jis šiandien (…) nušviečia žmogaus kelią (…). Esame pašaukti iš naujo priimti Dievo būvimą tarp mūsų ir padėti kitiems žmonėms priimti Jį kitame žmoguje.

Jėzus atėjo atnešti džiaugsmą visiems žmonėms ir visiems laikams. Žmogaus širdis trokšta džiaugsmo. Kiekviena šeima, kiekviena tauta siekia laimės. Tikrasis džiaugsmas(…), tikra laimė kyla iš Dievo artumo, iš Jo būvimo mūsų gyvenime.

Nuo tos akimirkos, kai Jėzus įžengė į istoriją gimdamas Betliejuje, Dievas mus kviečia mylėti, džiaugtis ir kurti laimės erdvę.

Didi Dievo Meilė. Dievas yra Taika. (…) Prašykime Jo, kad mums padėtų ją kurti kiekvieną mūsų gyvenimo dieną mūsų šeimose, mūsų miestuose, valstybėse, visame pasaulyje.“

(Iš Popiežiaus Pranciškaus mokymo)

Tegu Šventų Kalėdų laikas ir kiekviena 2015 Metų diena bus pilna meilės, džiaugsmo, ramybės bei laimės.

Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso bendruomenės vardu
ses. Michaela Rak

Vilnius, Šventos Kalėdos, 2014