Staigmena

posted in: Aktualijos | 0

Birželio 18 dieną ansamblis „Ballada“ padarė mums mielą staigmeną. Keliaudami vietomis, kurias vizito Vilniuje metu aplankė Šv. Jonas Paulius II-asis, pasiekė mūsų Hospisą. Mūsų hospiso kieme ansamblis „Ballada“ padainavo hospiso medicinos personalui bei hospiso pacientams.

Nuoširdžiai dėkojame ansamblui „Ballada“ už dalinimąsi savo talentais ir širdies dovaną mūsų įstaigai.

Su dėkingumu bei pagarba

ses. Michaela Rak