Spotkanie z uczniami Wileńskiej Syrokomlówki

| 0

W dniu 12 listopada spotkaliśmy się z uczniami Szkoły Średniej

im. Władysława Syrokomli. Celem spotkania było przybliżenie idei, misji hospicyjnej, a także przedstawienie możliwości pełnienia posługi wolontaryjnej.

Zebranych w auli szkolnej uczniów, nauczycieli i naszą ekipę przywitały Pani Dyrektor Danuta Siliene i Wicedyrektor Pani Regina Lewicka. Na początku spotkania zostali uhonorowani laureaci Olimpiady Języka polskiego.

Podczas spotkania Siostra Michaela opowiedziała młodzieży o historii powstania naszego hospicjum, zasadach jego funkcjonowania, o praktycznym wymiarze miłosierdzia wobec bliźniego, jakie dokonuje się co dnia w naszej placówce. Aneta Górniewicz przybliżyła treści związane z wolontariatem. Młodzież dowiedziała się o formach posługi hospicjum, o tym co daje wolontariat i jak można treściwie spędzić czas, dając otuchę, wsparcie i niosąc pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują a przez to ubogacić samego siebie.

Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor wręczyła nam uzbierane pieniądze podczas Akcji Charytatywnej „Dzień wypieków”.

Dziękujemy Administracji szkoły za zaproszenie, możliwość spotkania, głoszenia misji i idei hospicyjnej, za wyjątkową wrażliwość na potrzeby osób chorych i umierających.