Spotkanie opłatkowe w naszym Hospicjum

| 0

W dniu 22 grudnia odbyło się Spotkanie Opłatkowe Pracowników, Wolontariuszy oraz Przyjaciół naszego Hospicjum. Na początku spotkania harcerze przekazali nam Betlejemskie Światło Pokoju, przypominając też o tegorocznym haśle akcji „Pokój z Tobą. Shalom Salam”, jest też symbolem ciepła, wzajemnej życzliwości i jedności. Wszystkich zebranych przywitała dyrektor Hospicjum s. Michaela Rak i w przemówieniu szczególnie zwróciła uwagę na to, że musimy łamać w sobie wszelkie bariery, własny egoizm i wychodzić ku drugiemu człowiekowi, tak jak Jezus przyszedł dla nas. Ksiądz Hans Friedrich Fischer pobłogosławił opłatki, następnie odczytano fragment Ewangelii wg Św. Łukasza o Narodzeniu Pana Jezusa w stajence Betlejemskiej. Wszyscy jako jedna wielka rodzina złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. Pojawił się też Mikołaj, który obdarowywał wszystkich zebranych prezentami. Spotkanie minęło w ciepłej atmosferze przy stole wigilijnym i pięknym dźwięku kolęd.

Migawki spotkania