Spotkanie opłatkowe w hospicjum

| 0

20 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników, wolontariuszy oraz przyjaciół hospicjum. Na początku spotkania wigilijnego wszystkich zebranych przywitała dyrektor hospicjum

s. Michaela Rak. Tradycyjnie odczytano fragment Ewangelii wg Św. Łukasza o Narodzeniu Pana Jezusa w stajence Betlejemskiej, ksiądz Hans Friedrich Fischer pobłogosławił opłatki. Harcerze przekazali nam też Betlejemskie Światło Pokoju, przypominając też hasło tegorocznej akcji „Wyjdź z cienia – pokaż dobro! Wszyscy jak jedna wielka rodzina złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. Pojawił się też Mikołaj, który obdarowywał wszystkich zebranych prezentami. Spotkanie minęło w ciepłej atmosferze przy stole wigilijnym i cichym dźwięku pięknych kolęd.

Galeria zdjęć