Širdies dovana

posted in: Aktualijos | 0

Ponia Irena ir Jerzy Borkovskiai nuo pat mūsų hospiso gyvavimo pradžios buvo su mumis per savo širdies ir maldos liudijimą bei pagalbą mums…
Šiandien kunigas Juzef Aškelovič pašventino dar vieną mūsų nuostabios Borkovskių šeimos dovaną – „Toyota“ automobilį.
Kai Ponas Jerzy įsigijo šį automobilį, jis parašė: „prašau jį atsiimti tarnystei Žmonėms ir Dievui“.
Mūsų mylimi Geradariai – esame ir liekame tarnystėje Dievui ir Žmonėms …

Dėkingai
ses Michaela ir hospiso bendruomenė