Ses. Michaela Rak – Vilties angelo laureatė

posted in: Aktualijos | 0

Mus remiantis Gailestingumo angelų fondas įsteigė apdovanojimą „Vilties angelas“, kurio pirmąja laureate tapo sesuo Michaela Rak!!!

Sesuo Michaela apie šį siurprizą nieko nežinojo!

Trumpas siurprizo scenarijus. Kartu su bičiuliais sesuo Michaela dalyvavo mišiose už visus hospiso geradarius ir draugus. Po Eucharistijos Varšuvos Dievo Apvaizdos šventovėje, šv. Jono Pauliaus II ir kardinolo Stefano Wyszyńskio muziejaus direktorius pakvietė seserį aplankyti ekspoziciją. Baigiantis ekskursijai sesuo buvo palydėta į vieną iš salių. Ir štai! Ten laukė būrys hospiso misijos draugų.

Keliolika muzikantų dirbo prie naujos, premjerinės dainos, taip pat prie naujos Gailestingumo angelų himno aranžuotės.

Taip pat buvo sukurta dvylika istorijų apie kasdienybės angelus ir dvylika paveikslų ant stiklo, kuriuos nutapė Katarzyna Kossowska.

Peržiūrėkite nuotraukų galeriją ir pamatysite ses. Michaelos džiaugsmo ašaras.