Sėmėmės patirties…

posted in: Aktualijos | 0

“Ir Tu gali padėti”, tokiais žodžiais prasidėjo savanorių veikiančių paliatyvios pagalbos srityje mokymai Varšuvoje. Mūsų hospiso dalyvių grupė buvo didelė- 12 asmenų, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisideda prie hospiso sergančiųjų gerovės. Kartu mokymuose dalyvavo grupės iš Baltarusijos, Ukrainos ir Moldovos.
Mokymų metu buvo pristatytos įvairios temos, kurios pagilino turimas žinias ir išplėtė paliatyvios pagalbos hospise, spektrą. Paskaitose aptarėme- Hospisų filosofijos ir misijos formavimosi etapus, istorinius aspektus; Bendravimo su ligoniais ir jų šeimą ypatumus; Gedėjimo etapus ir pagalbą gedinti; Žmogaus, sergančio onkologine liga, išgyvenimus; Savanorio veiklos svarbą, tikslus ir taisykles; Savanorio vaidmenį prie sergančio; Ligonio išsekimą sergant onkologine liga, jo maitinimą ir paskutines 24 val.; Totalaus skausmo, kantrybės ir palaikymo skausme, reikšmę; Ligonio priežiūros ypatumus; Pragulų gydymas; Specialios medicininės įrangos aptarnavimas; Etinės problemos hospiso priežiūroje ir praktiniai ligonio priežiūros mokymai.
Susitikime su Lenkijos Pirmąja Dama dalinomės savo šalių patirtimi paliatyvios pagalbos srityje, išgirdome padėką už veiklą ir paraginimą skleisti savo kraštuose savanorystės idėją bei skatinti žmonės padėti vieni kitiems.
Esame dėkingi už galimybę mokytis ir dalintis patirtimi su kolegomis šių mokymų organizatoriams: PKO banko fondui, Fondui „Pagalba lenkams rytuose“, Kunigų Marijonų vadovaujamam Namų hospisui Varšuvoje. Dėkojame Ses. Michaelai už galimybę tobulėti ir semtis patirties, už platesnį savanorystės reikšmės suvokimą ir tokios kokybiškos pagalbos svarbą.
Visa įgyta patirtis ir žinios suteikė naujų jėgų, kurios grįžus į mūsų hospisą, tapo motyvatoriumi savanorystės pagalbos plėtrai ir naujų temų savanorių mokymuose analizei.

Mokymų dalyvių vardu
Aušra Taločkaitė