„Santaros“ geradariai hospise…

posted in: Aktualijos | 0

Adventas-ypatingas laukimo ir atradimų, stebūklų metas. Dažnai net neįtariame, kad šalia mūsų gyvena geradariai, kurie savo veiksmais ir sprendimais keičia kitų gyvenimus į gerą. “Santaros” progimnazijos ir gimnazijos bendruomenės nariai turi ypatingų galių: atsisakydami puodelio kavos ar šokolado, tai savo širdies galiomis pavertė gausiomis ir labai reikalingomis dovanomis sunkiai sergantiems Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso ligoniams.

AČIŪ “Santaros” gimnazijos ir progimnazijos bendruomenėms už mylinčias širdis ir gebėjimą atjausti bei palaikyti, paremti sunkiai sergančius hospiso ligonius.

Gruodžio 20 d. 9:00 val. Aušros Vartų koplyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už mūsų hospiso geradarius ir aukotojus!

Ses. Michaela