REQUIESCAT IN PACE

posted in: Aktualijos | 0

Ponia Jolanta, kuri šm. rugsėjo mėnesį atvyko į mūsų hospisą, pirmadienį, spalio 25 d. iškeliavo pas Viešpatį. Daugelį metų gyvenusi Nyderlanduose p. Jolanta svajojo apie sugrįžimą į Vilnių, norėjo išgirsti Vilniaus bažnyčių varpų skambesį. Ponios Jolantos svajonė išsipildė. Dėkojame Dievui už malonę, kokia yra Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas, kuriame p. Jolanta, savo gimtajame mieste, galėjo giliai įkvėpti prieš iškeliaudama.

🕯 Amžinąjį atilsį duok Jai, Viešpatie. Ir amžinoji šviesa Jai tešviečia…