Potrzebujesz pomocy?

wpis w: Aktualności | 0

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki działa w dwóch formach – domowej i stacjonarnej.

Zgłoszenia nowych chorych przyjmowane są pod numerami telefonu:
(8 5) 219 5762 i 8 629 04 366

lub osobiście – nasz adres:

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki
Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki
ul. Rasų 4
LT-11350 Wilno

Hospicjum domowe:
Po otrzymaniu informacji o chorym i przyjęciu zgłoszenia personel hospicjum udaje się do nowo zgłoszonego chorego na wstępną wizytę. Ustalany jest stan chorego, zakres pomocy i wielkość potrzebnego do opieki zespołu wolontariuszy.

Hospicjum stacjonarne:
W hospicjum znajduje się 14 łóżek. Pomoc w tej formie oferujemy chorym, którzy z różnych przyczyn nie mają dostatecznej opieki w domu. Wskazaniem do tego typu opieki jest również obecność trudnych do opanowania w warunkach domowych dolegliwości fizycznych i psychicznych, które wymagają specjalistycznej, całodobowej pomocy medycznej.

Kryterium objęcia opieką chorego są wskazania medyczne, jak również wola chorego i jego rodziny.

Po wcześniejszym umówieniu przyjęcia do placówki, chory otrzymuje pomoc w ciągu najbliższych kilku godzin, niekiedy dni. Pacjenci przebywają na w pełni wyposażonych salach. Ich rodziny, jak również wszyscy bliscy, mogą bez ograniczeń czasowych towarzyszyć choremu. Zachęcamy do czynnego udziału w zabiegach pielęgnacyjnych. Obecność bliskich osób daje poczucie bezpieczeństwa, niweluje poczucie osamotnienia oraz pomaga stworzyć atmosferę życia rodzinnego.

0037/05/2195762 ir 0037/629/04/366