Pomoc i wsparcie

wpis w: Aktualności | 0

Filarem, wspierającym naszą misję hospicyjną jest PKN Orlen S.A oraz AB Orlen Lietuva. Wpierają nas nie tylko finansowo, ale też poprzez środki ochronne, które są niezbędne w czasie pandemii. Dziękuję Prezesowi, Dyrektorowi Generalnemu PKN Orlen Panu Danielowi Obajtkowi oraz Dyrektorowi Generalnemu Orlen Lietuva Panu Michałowi Rudnickiemu za fundamentalne wsparcie naszej misji .

Z wdzięcznością i szacunkiem

s. Michaela Rak