Pokylis ir pagalba mūsų Hospisui

posted in: Aktualijos | 0

Maltiečių ordino debiutantų pokylis, kuris vyko rugsėjo 7 dieną Varšuvoje buvo skirtas ir mums. Brangūs Maltiečiai, dėkoju Jums už Jūsų „Prisminimų kerus“… skirtus mūsų ligoniams, kad jų dabartis ir ateitis būtų persmelkta viltimi.

Dėkojame, kad mūsų hospisas tapo Jubiliejinio Debiutanto Pobūvio paramos gavėju. Ačiū Galestingumo Angelų Fondui, Skautams, Marijai, kuri nusikirpo plaukus, pardavė juos ir paaukojo Vaikų hospiso skyriaus statyboms.

Pokylis – Dovana – Meilė – Gyvenimas

ses. Michaela Rak