Pokalbis su Ponu Rafał Jerzy, Kapitalo Grupės IMMOBILE S.A. ir Fondo RUMAK pirmininku

posted in: Aktualijos | 0

Pirmininke, nedaug yra įmonių, kurie apsisprendžia užsiimti filantropija. Iš kur ta mintis?

Kapitalo grupė IMMOBILE S.A. Savo veikloje jau kelis metus remia įvairias visuomemines iniciatyvas. Niekada nelikome abejingi skriaudai. Labdaringus veiksmus iki šiol atlikdavome po įvairių grupių sparnais: MAKRUM S.A., MAKRUM Project Management, Focus Hotels ar CDI Konsultanci Budowlani. Vienu momentu nusprendėme sukurti išorinį subjektą, kuris tvarkytų visus su šia veikla susijusius reikalus. Taip atsirado Fondas Rumak, o mūsų bendrovės užsiima tik verslo reikalais savo srityse, tai yra sunkioji pramonė, offshore, viešbučiai bei statyba.

Fondas RUMAK kartu su Kapitalo Grupe IMMOBILE S.A. Suteikė didelę paramą Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisui Vilniuje. Iš kur mintis paremti šią grupę?

Į Vilnių atvažiavau sekdamas mano mirusio dėdės – Kunigo Bogusław Jerzycki, pėdomis. Jis dažnai čia važinėdavo. Nežinojau kur važiuoju ir ką ten sutiksiu, mano vizitas buvo užrašytos dėdės valios dalimi. Jau po trumpo pokalbio su seserim Michaela žinojau, kad tai asmuo visa širdimi atsidavęs savo darbui, o jos darbas verti paramos. Tai pirmasis hospisas Lietuvoje, kuriam tikrai reikia pagalbos. Tikiu, kad higienos ir sanitarinei reikmenys, kuriuos Fondas RUMAK padovanojo hospisui padės kasdieninėje pacientų slaugoje.

Ar Kapitalo Grupės IMMOBILE ir Fondo RUMAK būvimas Lietuvoje yra vienkartinis?

Fondas RUMAK susikūrė, siekiant padėti ir remti įvairius asmenys. Greitai pradėsime įgyvendinti kitą projektą, skirtą jaunimui. Norime, kad Fondas RUMAK įsteigtų mokslinę stipendiją lenkams, gyvenantiems Lietuvoje, o norintiems studijuoti Bydgoščo mieste.

Be finansinės paramos, mūsų stipendistai gaus mokamų praktikų MAKRUM fabrike Bydoščo mieste, kuri specializuojasi plieninių konstrukcijų gamyboje sunkiajai pramonei bei kasybai.

Norėtume paremti gabiausius ir suteitkti galimybę geriau pažinti tėvynę.

Pimininką kalbino Daniel Mackiewicz