Lithuanian (Lithuania)Polish (Poland)
Start Jak zgłaszać chorego?

Jak zgłaszać chorego?

Hospicjum stacjonarne – główna pielęgniarka Ilona Klanauskaitė

Zwracać się w dniach pracy (I - V) w godz. 7.00–14.30.

Tel. +370 629 04 366


Hospicjum domowe – pielęgniarka Anna Kowalewska

Zwracać się w dniach pracy (I - V) w godz. 9.00–16.30.

Tel +370 640 44 501