Piligriminio žygio aidai

posted in: Aktualijos | 0

Liepos 16 dieną Aušro Vartus pasiekė Jubiliejinis XXX-asis Piligriminis Žygis pėsčiomis Eišiškės – Aušros Vartai. Šių metų šūkiu buvo: „Mano siela šlovina Viešpatį“. 4 dienas piligrimai nešė savo intecijas prie Gailestingumo Motinos kojų. Iškilmingoms Šv. Mišioms vadovavo Ekscelencija Vyskupas Arūnas Poniškaitis. Po Šv. Mišių piligrimai tradiciškai sušoko polonezą ir pasidarė bendrą nuotrauką, po to atkeliavo į mūsų hospiso kiemą kur visi drauge pavėdėme Dievo Gailestingumui hospiso misiją, visus sergančius bei visas mūsų širdžių intencijas.

Nuoširdžiai dėkojame Piligriminio Žygio organizatoriams ir visiems piligrimams už maldą, širdies dovaną bei paramą mūsų hospisui.

Teatlygina Viešpats piligrimystės vargus, o Dievo Motina išmeldžia reikalingas malones.

Su dėkingumu

ses. Michaela Rak