Piligrimai iš Gombino

posted in: Aktualijos | 0

Nuoširdžiai dėkoju kunigui Paweł Biedrzycki iš Gombino miesto Lenkijoje ir visiems piligriminės kelionės Šv. Jono Pauliaus II-ojo pėdomis dalyviams už tai, kad mus prisimena, už finansinę paramą, už medelį, kuris jau auga prie mūsų hospiso, už susitikimą, pripildanti viltimi ir meile.

Tegu Šventasis Jonas Paulius II-asis išprašo mums malones, būtinas kasdieninėje piligrimystėje per gyvenimą.

Su pagarba ir malda,
s. Michaela Rak

Nuotraukos