Kampania „Pola Nadziei” już na Litwie…

| 0

W dniu 8 października w samo południe na skarpie obok naszego Hospicjum odbyła się Pierwsza Edycja Kampanii „Pola Nadziei”. Po raz pierwszy na Ziemi Wileńskiej a poprzez to na Litwie włączyliśmy się w nurt jedności Hospicjów – gdziekolwiek na świecie one są, by poprzez tę Kampanię promować idee hospicyjne i uwrażliwiać dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe na potrzeby ludzi chorych.

„Pola Nadziei” to coroczne wydarzenie prowadzone przez Hospicja w całym świecie.

Wydarzenie to jest przypomnieniem nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej obecności, wsparcia, pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata i poszanowania ich życia do końca.

Na wstępie uroczystości prowadząca spotkanie – Anna Adamowicz przypomniała wszystkim zebranym, że do wiosny musimy się szykować jesienią. Zasadzenie cebulek żonkili będzie wyrazem naszej jedności z osobami chorymi.

Wszystkich zebranych serdecznie przywitała dyrektor Hospicjum siostra Michaela Rak. Na wstępie zaznaczyła, że teraz cebulka żonkila wygląda jakby była martwa, tak nieraz traktujemy jakieś trudne wydarzenia w naszym życiu, ale minie czas i z wydawałoby się martwej cebulki, pojawi się moc życia. „Jesteśmy tu dzisiaj by powiedzieć o sile życia, o jego nietykalności, powiedzieć o tym, że życie jest darem od Boga i do końca powinniśmy je pielęgnować, wspierać i bronić, że zawsze musi nam towarzyszyć nadzieja” – podkreśliła siostra Michaela.

Na naszą uroczystość przybyło wielu dostojnych gości: Nuncjusz Apostolski Jego Eminencja Pedro López Quintana, Mer miasta Wilna Artūras Zuokas, Doradczyni Minister Ochrony Zdrowia Nora Ribokienė, Zastępca Dyrektora Wileńskiej Kasy Chorych Dalia Šimelienė, Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polski Stanisław Cygnarowski, Wicemer Rejonu Wileńskiego Jan Gabriel Mincewicz. Także harcerze, przedstawiciele szkół i przedszkoli, wolontariusze oraz przyjaciele naszego Hospicjum.

Nuncjusz Apostolski Pedro López Quintana w przemówieniu zaznaczył, że Ojciec Święty całym sercem jednoczy się z nami, szczególnie z osobami chorymi i cierpiącymi. W imieniu Ojca Świętego – Franciszka wyraził szacunek wobec szlachetnej posługi naszego personelu hospicyjnego – pracowników i wolontariuszy. Spotkał się z chorymi i wszystkim zebranym udzielił błogosławieństwa.

„Pragnę by miasto Wilno było pierwszym na świecie w którym nie ma cudzego cierpienia, by wspólną wartością było współczucie i wzajemna pomoc” – powiedział Mer Wilna Artūras Zuokas.

Zebrani goście, pracownicy Hospicjum, nasza pacjentka – przedstawicielka osób chorych, wolontariusze zasadzili na skarpie cebulki żonkili, w liczbie jednego tysiąca, wyrażając swoją jedność i solidarność z osobami chorymi i cierpiącymi. Na wiosnę zasadzone żonkile rozkwitną pięknym napisem „Pola Nadziei” i logo hospicjum czyli domem otoczonym sercem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zebranym Osobom – naszej Wielkiej Rodzinie Hospicyjnej za przybycie na Pierwszą Kampanię Pola Nadziei i za wyrażenie poprzez to jedności i braterstwa z osobami chorymi, będącymi u kresu swojego życia.

W sposób wyjątkowy dziękujemy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej – tak Władzom Uczelni, jak i Studentom z Gorzowa Wielkopolskiego za ufundowanie i przesłanie cebulek żonkili. Dziękujemy Polonii Amerykańskiej, za wsparcie Kampanii i za łączność z nami.

Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem” (Dante Alighieri)

Dziękujemy Wszystkim Państwu za nadzieję…

koordynator Kampanii Aneta Górniewicz

Galeria zdjęć