Pavedėme savo misiją

posted in: Aktualijos | 0

Per liturginį Vaikų hospiso skyriaus globėjų-kankinių iš Peru Pal. Tėvo Zbignievo Tomaszek ir Michalo Strzałkovski minėjimą maldoje pavėdėme mūsų hospiso kasdienybę ir misiją, ypatingai Vaikų hospiso skyrių.

Palaimintieji broliai Zbignievai ir Mykole, melskite už mus.