Pasiilgome

posted in: Aktualijos | 0

Brangūs savanoriai,

pasiilgome, trūksta Jūsų pagalbos rankų hospiso tarnystėje. Dėkojame už hospiso misijos rėmimą malda. Tikime, kad greitai baigsis koronaviruso pandemija ir visi kartu susitiksime tarnauti mūsų ligoniams.

Apkabinu Jus visus.

Su ilgesiu ir viltimi susitikti

Ses. Michaela Rak su hospiso darbuotojais