Parama mūsų misijai

posted in: Aktualijos | 0

Lenkų katalikiškoji misija Vienoje nepaisant atstumo ir kilometrų yra su mumis – buvome svečiuose, išgyveno kartu su mumis ir parėmė mūsų hospiso misiją…

Gailestingajam Jėzui ir Jo Gailestingumo Motinai pavedame Jus, o mūsų širdys šaukia ačiū!!!

Su dėkingumu

ses. Michaela Rak