Parama

posted in: Aktualijos | 0

Šiuo sunkiu pandemijos laiku patyriame ypatingą žmonių gerumą bei atvirumą . Per pastarąją savaitę mus pasiekė apsuaginės kaukės, dezinfekciniai skysčiai bei higienos ir švaros prekės.
Nuoširdžiai dėkojame Maltos Ordinui Lietuvoje, UAB Autopsa, UAB Ledex, firmai Henkel, Poniai Jolantai Mycielskai, Gražina ir Janusz Rosikon bei Ponui Tomasz Sękowski už širdies dovanas mūsų hospisui. Taip pat dėkojame VšĮ „Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems” už medicinines kaukes bei kepyklėlei Prezo už skanėstus.

Ses. Michaela Rak