Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso šeimos nariai su džiaugsmu dalinasi ypatingomis naujienomis:

posted in: Aktualijos | 0

Keturiuose Gailestingumo Vartuose Vilniaus mieste (Vilniaus Arkikatedra, Gailestingumo Šventovė, Šv. Teresės bažnyčia, Šv. Ignoto bažnyčia) tikintieji jungesi bendrai sekmadienio Šv. Mišių maldai. Jos metu buvo prašoma Išmintis dovanos visiems, dirbantiems įstatymų leidžiamojoje valdžioje, besirūpinantiems piliečių gerove, svarstantiems žmogaus gyvybės vertingumo, eutanazijos klausimus. Šių Šv. Mišių metu visi buvo raginami melstis už atsakingą ir pagarbų žmogaus gyvybės vertinimą, kviečiami su meile ginti kiekvieno žmogaus gyvybę, pažinti ir įvertinti dalykus, esančius gyvenimo pamatu tai yra žmogaus orumas, pagarba ir pagalba asmeniui iki pat jo natūralios mirties.

Kiekvieno mėnesio trečią trečiadienį 10:00 val. Aušros Vartų kopyčioje bus aukojamos padėkos Šv. Mišios už hospiso Aukotojus ir Geradarius.

Šv. Mišios bus aukojamos : spalio 19 d, lapkričio16 d, gruodžio 21d.

Kviečiame visus jungtis bendrai maldai!