IŠVYKA Į PAL. KUN. MYKOLO SOPOČKOS HOSPISĄ

posted in: Aktualijos | 0

2013 m. sausio 20 dieną, mes, Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos atstovai, nuvažiavome į hospisą, rasų gatvėje 4. Mus šiltai sutiko Gailestingojo Jėzaus seserys, su kuriomis susipažinome ir kalbėjomės prie arbatos puodelio. Sesuo Michaela Rak, kuri yra pirmojo paliatyvios slaugos … Plačiau

2% hospisui

posted in: Aktualijos | 0

Paremti Vilniaus Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisą galima pervedant 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Tai galite padaryti internetu užpildydami FR0512 v.2 formą, arba užpildydami popierinę versiją. Ją galite gauti Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriuose arba pas mus Hospise – Rasų g. … Plačiau

II Labdaros balius Cracovia Manore Wallingtone NJ

posted in: Aktualijos | 0

Šeštadienį, sausio 19 dieną 2013 m. vyko II Labdaros balius Cracovia Manore Wallingtone NJ. Šio baliaus pajamos yra skiriamos įkurtam pirmajam pal. kun. Mikolo Sopockos Hospisui Vilniuje. Balių atidarė Natalija Ziarnik, kuri vėliau perdavė balsą seseriai Michaelai Rak (aišku, kad … Plačiau

2012 metai

posted in: Aktualijos | 0

Palydime 2012-uosius, kurie Vilniaus Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisui buvo gausūs reikšmingų įvykių. Besibaigiančių metų birželį buvo baigtas daugiau nei trejus metus trukęs pastato Rasų g. 4 remontas ir pirmasis Lietuvoje hospisas buvo paruoštas naudoti. Kitas hospiso – medicinos įstaigos … Plačiau

Varšuvos gyventojai paukojo hospisui virš 15.000 zlotų.

posted in: Aktualijos | 0

Varšuvos gyventojai myli Vilnių! Kiekvienos šios dienos mišios Varšuvos Apsilankymo bažnycioje buvo gausios Varšuvos gyventojų dosnumu. Į savanorių krepšius nusileizdavo visų nominalų monetos ir banknotai. Mišios vyko 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 ir 17:00 valandomis.Kiekvienos iš jų pasibaigdavo žodžiu, kurį susirinkusiems … Plačiau

Varšuvos gyventojai remia hospisą Vilniuje

posted in: Aktualijos | 0

Paremk ir Tu Lapkritis 25, mišios Varšuvos Apsilankymo bažnycioje švenčiamos bus Vilniaus hospiso intencija. Jie taip pat svečiuos sesę Michaela Rak …… Gailestingojo Jėzaus Seserų Kongregacijos vyresniąją Vilniuje, kurį ėmėsi pastangų pirmajam Vilniaus Hospiso įkurimui. Sesuo Michaela kuria ir organizuoja … Plačiau

Paskutinė kliūtis įveikta

posted in: Aktualijos | 0

Vil­niu­je įsi­kū­rę Pa­lai­min­to­jo kun. My­ko­lo So­poč­kos slau­gos na­mai (hos­pi­sas) – su­re­mon­tuo­tas ir pil­nai pri­tai­ky­tas ne­pa­gy­do­mai ser­gan­tiems (pa­lia­ty­vio­sios) me­di­ci­nos pa­slau­goms teik­ti – jau ne­tru­kus pra­dės sa­vo veik­lą. Pas­ku­ti­niu ak­cen­tu at­lie­kant vi­sus ak­re­di­ta­ci­nius for­ma­lu­mus bu­vo spe­cia­lūs mo­ky­mai bū­si­mų slau­gos na­mų per­so­na­lui, kaip … Plačiau

Informuojame, kad, siekdami gerinti Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus. Tęsdami naršymą sutinkate su slapukų rinkimu.