Padėka už Varšuvoje surinktas lėšas

posted in: Aktualijos | 0

Nuoširdžiai dėkoju sesers Michaelos ir vienintelio Lietuvoje hospiso darbuotojų vardu! Pavyko surinkti didelę sumą, kuri bus skirta hospiso veiklai.

Pinigai buvo renkami kovo 15 d. po kiekvienų šv. Mišių Seserų Vizičių bažnyčioje Varšuvoje. Dar kartą Varšuvos gyventojai įrodė savo gerumą ir dosnumą.

Dėkojame kunigui rektoriui, Seserims Vizitėms, o pirmiausia didelės širdies žmonėms!

Hospisas slaugo įvairių tautų, tikėjimo ligonius. Darbuotojų komandą sudaro 38 asmenys, kuriems padeda savanoriai. Daugiau informacijos apie lėšų rinkimo akciją bei pokalbis su ses. Michaela pasirodė www.warszawa.pl interneto puslapyje.

Dar kartą dėkojame!
Barbara Siedlicka