Padėka už pinigus surinktus Ligonio Dieną 2015

posted in: Aktualijos | 0

Mielieji,
Nuoširdžiai dėkoju Jums už maldą! Noriu ypatingai padėkoti dek. teol. dr. Valdui Girdžiušui – Vilniaus Pal. J. Matulaičio bažnyčios klebonui, bei visiems, kurie vasario 11 d. susirinko ir meldėsi šioje bažnyčioje – už Jūsų atviras ir geras širdis! Jūsų dėka pavyko surinkti 951,44 EUR.

Dėkoju už tai, kad esate su mumis ir remiate mus!

Su malda ir nuoširdžiausiais linkėjimais,
Ses. Michaela Rak