Padėka už pagalbą

posted in: Aktualijos | 0

Artėja Naujieji Metai. Baigiantis 2022-iems norėtume dar padėkoti tiems, kurie pastaruoju metu dosniai mus apdovanojo. Už finansinę paramą ir reikalingas medicinines priemones mūsų pacientams dėkojame Lenkijos Respublikos ambasados Konsuliniam skyriui, p. Tomaszui Grzegorzui Wronkai iš Brenntag Lietuva, įmonei Clean Elite bei Policijos departamento prie VRM Žmogiškųjų išteklių valdybai.

Taip pat dėkojame visiems individualiems Aukotojams, kurie savo auka prisidėjo prie mūsų veiklos išlaikymo.

Linkime, kad kiekviena jūsų diena būtų kupina ramybės, vilties ir meilės.

Dievo galių!

Su Naujaisiais!

ses. Michaela Rak

su Hospiso Bendruomene