Otwartość i wrażliwość serc

| 0

Wiele osób i instytucji wspiera naszą misję hospicyjną. Jest z nami również Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej poprzez dar finansowy. Serdecznie dziękujemy Panu Ministrowi Linasowi Linkevičiusowi oraz Wszystkim Pracownikom za wrażliwość i otwartość na potrzeby Hospicjum.

W imieniu Wspólnoty Hospicjum

s. Michaela Rak