Otwarte serca uczniów gimnazjum dla Hospicjum

| 0

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki było pełne młodzieńczego zapału i gwaru, gdyż odwiedzili nas Uczniowie drugiej klasy gimnazjalnej z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie oraz Uczniowie trzeciej klasy z Gimnazjum Tuskulėnų. Obie grupy miały ten sam cel – uczynki miłosierdzia wobec bliźniego. Młodzież otwarła swe serca na ideę hospicyjną, historię powstawania naszej placówki, wysłuchało historii naszych chorych, odwiedziła chorych.

Uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II wraz z Rodzicami za zachętą Pani Aliny Masztaler w czasie Adwentu, ograniczając swoje potrzeby, ofiarowali pieniądze na rzecz Hospicjum. Przekazują ofiarę zaświadczyli poprzez czyn o znaczeniu Hospicjum na Wileńszczyźnie, a także pokazali, że nawet mała grupa osób podobnie myślących może uczynić wiele na rzecz innych.

Uczniowie z Gimnazjum Tuskulėnų wraz z Panią Loretą Keršytė do działalności Hospicjum przyczynili się dwojako: przekazali słodycze uzbierane podczas akcji „Kawałeczek dobroci” dla naszych chorych i własnoręcznie umyli szyby okien i drzwi.

Pacjenci cieszyli się z wizyty młodzieży, gdyż przypomniało im to wnuków, którzy ich odwiedzają. Uczniowie nie śpieszyli do domu, ciekawiły ich możliwości wolontariatu w Hospicjum, cieszyli się z dobroci i pozytywizmu personelu, chociaż jest to dom w którym osoby chore na raka są u kresu życia, ale żyją pełnią miłości.

Dziękujemy Rodzicom, Nauczycielom i Uczniom z Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gimnazjum Tuskulėnų za świadectwo uczynków miłosierdzia w dzisiejszym społeczeństwie.