Od serc do serc

| 0

W sobotni wieczór 8 stycznia w Domu Kultury w Trokach odbył się z inicjatywy lokalnego Oddziału ZPL koncert kolęd zatytułowany biblijnie „Do Betlejem”. Wspaniała uczta artystyczna i duchowa, którą zebranym na sali Domu Kultury widzom wydali najprzedniejsze głosy Ziemi Trockiej: Ewelina Saszenko, Elżbieta Oleszkiewicz, „Trio Hanki”, łączony chór wszystkich zespołów artystycznych Rejonu Trockiego (wszystko przy akompaniamencie

Orkiestry Kameralnej im. św. Krzysztofa z Wilna), była też zarazem zwięczeniem akcji charytatywnej „Od serc do serc” na rzecz budowy Działu Dziecięcego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki.

Inicjatorkami akcji i zarazem niestrudzonymi jej realizatorkami były Renata Jokniene, Iwona Grigiene oraz Agnieszka Mataczina z Połuknia. Panie jako „Trio Hanki” zbiórkę zaczęły jeszcze w wieczór wigilijny organizując po pasterce w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Połukniu koncert kolęd. Łączny dochód z koncertu i towarzyszących mu zbiórek wyniósł 1696,36 euro.

Pojemniki na datki zostały ulokowane również we wszystkich sklepach osiedla, a suma, która doń wpadła, opiewa na 350, 98 euro. Uzupełnić pulę pieniędzy przeznaczoną na rzecz powstającego Działu Dziecięcego pomógł także spontanicznie zorganizowany koncert kolęd w Ostródzie, dokąd śpiewne Połuknianki zaprosił Dariusz Piotr Bonisławski, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ostódzie, Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Podczas spotkania opłatkowego w tym mieście udało się zebrać 1413 PLN.

Natomiast po koncercie w Trokach na rzecz hospicjum ofiarowano 854 euro i 10 PLN.

„Dzisiaj razem z pracownikiem i wolontariuszem hospicjum przywozimy serca naszych chorych. Te serca są mocniejsze, bo mają świadomość, że w czasie tego przepięknego wieczoru wasze serca są z nimi. Po raz kolejny do mnie doszły słowa „Pieśni o strumieniu” św. Jana Pawła II, które parafrazując brzmią następująco: żeby umoczyć usta i zaczerpnąć wody ze źródła, trzeba iść pod prąd, trzeba iść do góry. Nasi chorzy każdy dzień są w drodze pod prąd, do góry. I w tym kontekście też powiem, że właśnie to wołanie o pomoc dla umierających dzieci i wezwanie, żeby w Wilnie powstał dział hospicjum dziecięcego, dla nas, ludzi hospicjum, też jest tym pójściem pod prąd, pójściem do góry, żeby przynieść tę ożywczą siłę dla schorowanych, umierających dzieci, dla ich rodzin i wszystkich chorych, którym hospicjum służy. A może służyć, dawać taką ożywczą siłę dla ich ciał, dla ich duszy właśnie dzięki wam” – ze wzruszeniem przemawiała s. Michaela Rak, która dla wszystkich osób, które wzięły udział w akcji dobroczynnej w Połukniu i Trokach przygotowała osobne pisma dziękczynne.

Tego wieczoru padło wiele ciepłych słów wdzięczności i świątecznych serdeczności. Szczególne podziękowania organizator koncertu Alina Kowalewska skierowała do zespołów i sponsorów koncertu „Do Betlejem”, którzy w rozmaity sposób przyczynili się do tego wspaniałego przedsięwzięcia.

 

Na koniec warto też dodać, że trocki koncert kolęd był też poświęcony pamięci Prezesa Wspólnoty Polskiej Longina Komołowskiego, wielkiego Przyjaciela Polaków na Kresach, który odszedł do Pana na kilka dni przed nowym rokiem. Rodzina śp. Longina Komołowskiego poprosiła, by zamiast kwiatów na uroczystości pogrzebowe przekazać datki na Wileńskie Hospicjum.

 

Tadeusz Andrzejewski

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/koncert-w-trokach-od-serc-dla-serc/

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/z-trok-quotdo-betlejemquot