Obchody Wielkiego Piątku

wpis w: Aktualności | 0

Obecna Kampania „Pola Nadziei” jest poświęcona osobie Św. Jana Pawła II. Rok 2020 bowiem na Litwie i w Polsce był ogłoszony Rokiem Świętego Jana Pawla II.
🌼 Wspólnie zasadzone w październiku 2020 roku cebulki żonkili – symbolu zwycięstwa, altruizmu i jedności z osobami chorymi – już kiełkują i niebawem utworzą „Pola Nadziei”.
🕊 Przed 16 laty w dniu 2 kwietnia 2005 roku Św. Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca. Właśnie w obecnym roku w tym dniu przypada Wielki Piątek.
🏃‍♂️ Pragnąc uczcić Papieża i przybliżyć sobie Jego nauczanie oraz przeżyć tajemnicę Wielkiego Piątku, w dniu 2 kwietnia, w samo południe, wolontariusze i osoby wspierające hospicjum wyruszą w sztafetowym 1- osobowym „Biegu Nadziei” w miejsca związane ze Św. Janem Pawłem II w Wilnie oraz z hospicyjnymi „Polami Nadziei”.
Symboliczna Sztafeta Czternastu Biegaczy pobiegnie przez czternaście punktów na mapie Wilna tworząc czternaście stacji Drogi Krzyżowej.
Każdy uczestnik będzie rozważał stacje Drogi Krzyżowej do których rozważania napisał nasz Patron – Bł. Ks. Michał Sopoćko.
Sztafetę zakończymy w Godzinie Miłosierdzia modląc się przed Cudownym Obrazem Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie zawierzając Jej misję hospicyjną, naszych podopiecznych i ich rodziny, darczyńców hospicjum, wszystkich Państwa oraz prosząc o ustanie pandemii.
W miejscach, w których rozkwitają w kształcie liter JP II żonkile – kwiaty nadziei – ustawimy Tablice „Pola Nadziei”. Czytając je wiedzmy, że: „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem” (Dante Alighieri)
Idźmy z nadzieją w przyszłość i nieśmy nadzieję… „Jezu, ufam Tobie” niech daje moc…
Bądźmy sercem i modlitwą razem – zdalnie ale z bliskością i nadzieją

s. Michaela i wspólnota Hospicjum Bł. Ks. Michała Sopoćki

Cytaty Św. Jana Pawła II:

 1. Chrystus mówi o sobie, że w Nim skupiło się całe ludzkie cierpienie, które skutecznie zmieniło się w misterium Jego męki, śmierci   i zmartwychwstania. Triumf krzyża nadaje cierpieniu ludzkiemu nowy wymiar: wartość odkupieńczą.
  (Homilia, Los Angeles, 15.09.1987)
 1. Chrystus nie zgodzi się nigdy z tym, aby człowiek był uznawany – albo aby samego siebie uznawał – tylko za narzędzie produkcji;   tylko żeby według tego człowiek był oceniany, mierzony, wartościowany. Chrystus nigdy się z tym nie zgodzi.   Dlatego położył się na tym krzyżu, jak gdyby na wielkim progu duchowych dziejów człowieka, ażeby sprzeciwiać się jakiejkolwiek   degradacji człowieka. Również gdyby to była degradacja przez pracę.  (1979)
 1. Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze.
  (Homilia, Manilia, 15.01.1995)
 1. Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga.
  Kraków – Łagiewniki, 7.06.1997
 1. Cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość.
 1. Bóg, ukazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie. (Homilia, Błonie Krakowskie,2002)
 1. Człowiek, który zabija Boga, nie znajdzie także ostatecznego hamulca, aby nie zabijać człowieka. Ten ostateczny hamulec jest w Bogu.
  Homilia Ojca Św. na placu przed katedrą w Turynie, dn. 13 kwietnia 1980 roku
 1. „Nie bójcie się słabości człowieka ani jego wielkości! Człowiek zawsze jest wielkim, także w słabości. ”
 1. „Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek. ”
 1. Bóg szczególnie upodobał sobie ubogich. W ich twarzach odbija się Chrystus.
 1. Piecza nad chorymi i cierpiącymi jest ściśle związana z życiem i misją Kościoła. Kościół od początku wyznaje, że został powołany przez Chrystusa, który nałożył nań obowiązek opieki nad biednymi, słabymi, bezbronnymi, cierpiącymi i tymi, co płaczą.
  Oznacza to, że gdy walczycie o ulżenie cierpieniom i staracie się je uleczyć, to również w ten sposób dajecie świadectwo chrześcijańskiemu   pojmowaniu cierpienia . Także w walce z bólem może znaleźć swój wyraz przekonanie o celowości życia i śmierci, która jest jedną z podstaw  światopoglądu opartego na wierze chrześcijańskiej. (Homilia Los Angeles, 15.11.1987r.)
 1. Wszystko co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo; wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy, próby wywierania przymusu   psychicznego; wszystko co ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo,   prostytucja,  handel kobietami i młodzieżą; a także nieludzkie warunki pracy, w których traktuje się pracowników jak zwykłe narzędzia zysku,  a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby: wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zakażając cywilizację ludzką,  bardziej hańbą tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy, i są jak najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy. (Encyklika Evangelium vitae, 1995) 
 1. „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. ”
 1. „Niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi między sobą, rozrasta się na naszej ziemi w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia. ”