Nuostabi dovana

posted in: Aktualijos | 0

Birželio 30 dieną mūsų Hospiso bendruomenė dalyvavo Šventosiose Mišiose Šv. Kazimiero koplyčioje, minint Šv. Joną Krikštytoją – Maltos ordino globėją. Šventosioms Mišioms vadovavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič. Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis savo homilijoje pabrėžė, kad Maltos ordiną ir mūsų įstaigą vienija buvimas dėl kito žmogaus ir pragalbos bei pramos teikimas. Taip pat pabrėžė, kad esame tam, kad tarnautume savo artimui, kuriam reikia pagalbos. Maltos ordino ambasadorius Lietuvoje apdovanojo mūsų įstaigą unikalia dovana – automobiliu, kuris tarnaus mūsų misijai. Po Šventųjų Mišių vyskupas Darius Trijonis palaimino automobilį. Iškilmė buvo džiugi, pilna dėkingumo.

Nuoširdžiai dėkojame Maltos ordino ambasadoriui Lietuvoje mag. Manfred L. Ritter Mautner von Markhof už išskirtinį atvirumą ir nuostabią dovana mūsų įstaigai.