Nuoširdžiai dėkojame

posted in: Aktualijos | 0

Verbų sekmadienį prie Vilniaus ir Vilniaus rajono bažnyčių turėjo įvykti paramos akcija hospisui paremti, kurios metu visi norintieji būtų galėję paaukoti mūsų hospisui ir gauti dovanų meduolių bei verbų.

Dėl įvesto kelias dienas prieš akciją draudimo aukoti šv. Mišiais Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone su tikinčiaisiais negalėjome šios akcijos įvykdyti.

Į mūsų pagalbos šauksmą atsiliepė daug geros valios žmonių Lietuvoje ir Lenkijoje.

Dėkojame visiems, kurie ištiesė pagalbos ranką: Palenkės vaivados pavaduotojui Marcinui Piotrui Sekścińskiui, Zambruvo švč. Trejybės parapijai, Zambruvo šv. Dvasios parapijai, Zambruvo Juozapo Amatininko parapijai, Lomžos Šv. Kryžiaus parapijai, Lomžos Dievo Kūno parapijai, Piontnicos Kristaus Atsimainymo parapijai, Lomžos šv. Brunono parapijai, Sokolų Švenčiausios Mergelės Marijos parapijai, Kolno Šv. Onos parapijai, Borkovo Šv. Trejybės parapijai, Lachowo Apreiškimo Šv. Mergelei Marijai parapijai, Lomžos Arkivyskupijos Caritui, Balstogės Kristaus Karaliaus parapijai, Balstogės šv. Voicecho parapijai, Šalčininkų Šv. Apaštalo Petro parapijai, Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo parapijai, Pabarės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijai, Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į dangų parapijai, Butrimonių Anos Krepštul gimnazijai, Darželiui-mokyklai „Vilija“, Rudaminos lopšeliui-darželiui, gėlių salonams Elios Flower Boutique, Geliumanija, City Flowers, Veronikos Dirbtuvėlei ir Raidžių namams.

Mūsų iniciatyvą Lenkijoje koordinavo mūsų Savanoriai ir Bičiuliai: Sebastian Jaworowski ir Bogdan Laskowski.

Dėkojame už meilės liudijimą, širdžių didybę ir paramą mūsų įstaigai. Kartu su Kristumi nugalime meilėje.

Su malda ir pagarba

ses. Michaela Rak