Nuoširdžiai dėkojame už pinigų rinkimo akciją mūsų Hospisui

posted in: Aktualijos | 0

Nepaisant sniego ir žiemos temperatūros lauke 2014 metų sausio 19 dieną, patyrėmė didelį žmonių, kurie rinkosi į Šventasiais Mišias Seserų Vizičių Bažnyčioje Varšuvoje, širdies gerumą.

Susirinkusių žmonių malda, šypsena ir dosnumas buvo broliškosios meilės liudijimu. Jau antrą kartą šios meilės dėka čia Vilniuje, mūsų Hospise galėsime ir toliau padėti asmenims, kuriems reikia mūsų pagalbos.

Dėkoju visiems Aukotojams, kurie suaukojo 12 000 zlotų ir 75 Eurų.

Dėkoju visiems šios akcijos Organizatoriams ir asmenims rinkusiems pinigus prie Bažnyčios durų.

Prisegtuose nuotraukose priartiname šios dienos klimatą…

Telaimina Dievas Visus Asmenis, kurie ne tik kalba apie meilę ir vienybę, bet sugeba duoti jų liudijimą.

Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso bendruomenės vardu

s. Michaela

Nuotraukų galerija