Nepaprastas įvykis danguje

posted in: Aktualijos | 0

Šiandien įvyks nepaparastas įvykis danguje, nes arčiausiai saves bus Saturno ir Jupiterio planetos. Būtent šios planetos sudarė garsiąją Betliejaus Žvaigždę, kuri atvedė tris Išminčius į Betliejų, Jėzaus gimimo vietą.

Džiaugiamės, kad Pono Henryk Selevič gerumo ir dosnumo dėka galėsime pasiekti geriausių rezultatų, stebėdami šį įvyki per žiūronus.

Kviečiame pakelti akis ir įsižiūrėti į dangų…

ses. Michaela Rak