Muzyka nas łączy…

wpis w: Przyjaciele | 0

Muzyka, śpiew, radość, wspólnota. Tego wszystkiego doświadczyliśmy dzięki Chórowi i Orkiestrze Barokowej z Szkoły Muzycznej w Lublinie pod dyrekcją Pani Profesor Teresy Krasowskiej.

Dziękujemy Bogu i Ludziom.

s. Michaela Rak